Oferujemy całościowy zakres obsługi projektowej uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne i lokalizacyjne w oparciu o profesjonalny warsztat zawodowy.
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkaniowych i biurowych realizowanych przy najwyższych wymaganiach wykonawczych.
Propozycja współpracy obejmuje całościową analizę i projektowanie, uwzględniając:
- ogólną wizję inwestycji wykonaną na postawie analizy chłonności
- analizę kwestii formalno-prawnych terenu inwestycji w połączeniu z przepisami prawa miejscowego
- przygotowanie materiałów do wniosku o warunki zabudowy
- wielobranżową obsługę na wszystkich etapach projektu